Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Než se dáte do ochutnávání našich vín,přečtěte si ,,mravní naučení“ pro znalce ,,koštéřství“ které je však vhodné i pro ty, kteří víno ochutnávají

1. Adepte a znalče koštéřství, věz, že každý posudek je subjektivní, a proto se uč skrovným býti.

2. Před ochutnáváním buď dobré mysli a dobře zdravotně disponován!

3. Při ochutnávání se soustřeď jen na víno a ostatní pusť z hlavy!

4. Cvič soustavně oko, čich, jazyk a pěstuj svou chuťovou paměť!

5. Ochutnávej jen tolik druhů vín, kolik jich posoudíš svěže, nestranně a bez únavy. Dvacet vzorků je dostačující i pro odborníka!

6. Nepřeceňuj vnímavost svých smyslů, zbav se stranickosti, neměř posuzovaná vína měřítkem svých zálib a návyků!

7. Hledej poučení všude, nepodceňuj odchylné úsudky jiných, měj odvahu přiznat vlastní omyl a nedomnívej se, že jen tvá pravda je pravdou jedinou!

8. Pochybnosti nezamlčuj, názorové rozpory vysvětluj věcně, klidně, bez předpojatosti a zaujetí!

9. Své zkušenosti sdílej s druhy a uč je s nestrannou soudností, jak dobrými koštéry býti!

10. Pamatuj, že posuzování vín smysly není pitka, proto všechny doušky věnuj posudku a teprve poslední požitku!